۴ مرداد ۱۴۰۳

لایحه بودجه ۱۴۰۳

بودجه ۱۴۰۳ برپایه برنامه هفتم توسعه است

رئیس جمهور با اعلام متناسب سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان به عنوان یکی از اولویت‌های دولت، گفت: بودجه ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳، برنامه هفتم توسعه، بودجه ۱۴۰۳، مالیات، بازار سهام، بازار سهام نیوز