۴ مرداد ۱۴۰۳

فرود

“فرود” از درآمدزایی ماه گذشته خود عقب‌نشینی کرد

"فرود" از فروش محصولات تولیدی خود درآمد عملیاتی که به دست آورد در مقایسه با آبان ماه سال گذشته ۷ درصد کاهش را به دنبال داشت.
فولاد شاهرود، فرود، درآمدزایی، بازار سهام، بازار سهام نیوز