۴ مرداد ۱۴۰۳

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات

درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران

پس از کسب موافقت اصولی تبدیل به نهاد مالی(هلدینگ تخصصی) و با ابلاغ رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران به عنوان شرکت سهامی عام ناشر اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت.

«توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا»، در فرابورس معرفی شد

اولین نشست خبری ویژه عرضه اولیه سهام شرکت «توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا» در نماد کرومیت امروز 8 آبان ماه، با حضور مدیران این مجموعه و خبرنگاران بازار سرمایه در فرابورس برگزار شد.
فرابورس