۱ مرداد ۱۴۰۳

مینو خلیج فارس

پذیره‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه “مینو خلیج فارس”

شرکت فرابورس از پذیره نویسی واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه مینو خلیج فارس خبر داد.
فرابورس، گنجینه مینو خلیج فارس، پذیره نویسی، واحد‌های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری، بازار سهام، بازار سهام نیوز