۱ مرداد ۱۴۰۳

نماد دی

نماد «دی» مستعد رشد قیمت

بر اساس تحلیل‌های بنیادی، با پیش شرط پرهیز از رفتار هیجانی سهامداران خرد نماد دی، می‌توانیم امیدوار به رشد قیمت این سهم در روز بازگشایی، به سمت ارزش ذاتی آن باشیم.
فرابورس، پذیرش، بانک دی، نماد دی، رشد قیمت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
نماد دی

نماد «دی» مستعد رشد قیمت

بر اساس تحلیل‌های بنیادی، با پیش شرط پرهیز از رفتار هیجانی سهامداران خرد نماد دی، می‌توانیم امیدوار به رشد قیمت این سهم در روز بازگشایی، به سمت ارزش ذاتی آن باشیم.

ادامه مطلب »