۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

نماد بانک دی

نماد “بانک دی” بازگشایی می‌شود

نماد دی پس از سیر تشریفات اداری، طی روزهای آتی در بازار پایه فرابورس ایران بازگشایی می‌شود.
پذیرش

پذیرش بانک دی در فرابورس لغو شد

بانک دی از لغو پذیرش در فرابورس ایران خبر داد.
فرابورس، پذیرش، بانک دی، بازار سهام، بازار سهام نیوز