۳ مرداد ۱۴۰۳

گروه مالی داتام

عرضه اولیه نماد معاملاتی “کرومیت” در فرابورس

اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا به روش ترکیبی در نماد معاملاتی "کرومیت" منتشر شد.
فرابورس، عرضه اولیه، شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان، نماد معاملاتی کرومیت، بازار سهام، بازار سهام نیوز