۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری فعال

مشارکت ۱۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری در چهارده مدل متنوع در فرابورس

آیین گرامیداشت «پذیرش ۱۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری فعال در فرابورس ایران» امروز با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل فرابورس ایران در محل سازمان بورس برگزار شد.
فرابورس، صندوق سرمایه‌گذاری، مدل صندوق، بازار سهام، بازار سهام نیوز