۳ مرداد ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری‌ها مرکز توجه سهامداران خرد در بازارهای فرابورس

بازارهای سهامی فرابورس ایران در اولین ماه از فصل پاییز دادوستد بیش از 25 هزار و 700 میلیارد تومان برگه سهم و اختیار سهام را توسط معامله‌گران خرد تجربه کردند که عمده تمرکز این گروه بر صنعت سرمایه‌گذاری‌ها بود.
فرابورس، سرمایه‌گذاری‌ها، سهامداران خرد، بازار سهام، بازار سهام نیوز
"قچار"

سرمایه‌گذاری‌ها مرکز توجه سهامداران خرد در بازارهای فرابورس

بازارهای سهامی فرابورس ایران در اولین ماه از فصل پاییز دادوستد بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برگه سهم و اختیار سهام را توسط معامله‌گران خرد تجربه کردند که عمده تمرکز این گروه بر صنعت سرمایه‌گذاری‌ها بود.

ادامه مطلب »