۳ مرداد ۱۴۰۳

نماد معاملاتی

حجم مبنا در “شصفها” و “فنفت” اجرا می‌شود

شرکت فرابورس از عدم اعمال حجم مبنا در نماد معاملاتی شرکت کارخانجات شیشه قزوین خبر داد.
سپند کاریزما

عدم اعمال حجم مبنا در ۳ نماد فرابورسی از روز شنبه

شرکت فرابورس از عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نماد‌های معاملاتی خبر داد.
فرابورس، حجم مبنا، نماد فرابورسی، بازار سهام، بازار سهام نیوز