۴ مرداد ۱۴۰۳

بازار رسمی

فرابورس ایران ۱۵ ساله شد

اکنون باگذشت ۱۵سال از آغاز به کار فرابورس، شاهد حضور بیش از ۷۰۰ نماد از بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور در بازارهای آن هستیم.
فرابورس، بورس رسمی کشور، بازار سهام نیوز