۴ مرداد ۱۴۰۳

اعمال حجم مبنا “بمیلا” در فرابورس

شرکت فرابورس از اعمال حجم مبنا در برخی از نماد‌های بازار پایه خبر داد.