۴ مرداد ۱۴۰۳

سپند کاریزما

شاخص کل فرابورس در ارتفاع ۲۵هزار واحدی قرار گرفت

بازارهای فرابورس ایران در سومین هفته آبان ماه با بازدهی مثبت 3.9 درصدی آیفکس و رشد 2.3 درصدی ارزش بازار همراه شدند و ورود جریان نقدینگی تازه باعث شد تا معاملات خرد نیز طی این مدت 10 درصد افزایش یابد.
فرابورس، بازدهی، بازارهای فرابورس، آیفکس، اوراق با درآمد ثابت، بازار سهام، بازار سهام نیوز