۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

دانش‌بنیان

پذیرش اولین شرکت‌ دانش‌بنیان در بازار نوآفرین در هفته‌های آتی

مدیرعامل فرابورس، بازار نوآفرین را بازار جدیدی برای اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در حوزه صنایع جدید دانست و گفت: اولین شرکت دانش‌بنیان در هفته‌های آتی پذیرش می‌شود.
فرابورس، بازار نوآفرین، شرکت‌ دانش‌بنیان، بازار سهام، بازار سهام نیوز