۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار نوآفرین

«بازار نوآفرین» در فرابورس راه‌اندازی شد

اصلاحیه دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل‌وانتقال اوراق در فرابورس ایران هفته گذشته ابلاغ شد که یکی از مهم‌ترین تغییرات تشکیل «بازار نوآفرین» در قالب دو تابلو مجزا و هیئت پذیرش جداگانه در فرابورس ایران است.