۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاران حقیقی

تحقق بزرگ‌ترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه در فرابورس

امروز بزرگ‌ترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه در بازار اولیه فرابورس ایران با اتمام پذیره‌نویسی 4550 میلیارد تومانی ناشی از سلب حق تقدم شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس محقق شد.
فرابورس، بازار سرمایه، شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس، سهام، بازار سهام نیوز