۴ مرداد ۱۴۰۳

پارامتر‌های بازارگردانی

تغییر پارامتر‌های بازارگردانی “غشهداب” و “فزرین”

شرکت فرابورس از تغییر پارامتر‌های بازارگردانی دو نماد معاملاتی خبر داد.
فرابورس، بازارگردانی، پارامتر‌های بازارگردانی، غشهداب، فزرین، بازار سهام، بازار سهام نیوز