۳ مرداد ۱۴۰۳

رشد ۵۰ درصدی تولید “شکر” در شرکت توسعه نیشکر خوزستان

مدیرعامل هلدینگ آینده پویا با بیان اینکه با استفاده از روش‌های مکانیزه و آبیاری قطره‌ای زیر سطحی مصرف آب در تولید شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته است، گفت: در پایان سال جاری به صورت خاص با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری سال، رشد حدود 50 تا...

جفرافیای هلدینگ آینده پویا کوچک می‌شود

مدیرعامل شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا از واگذاری تعدادی از بنگاه‌های زیرمجموعه این هلدینگ به ارزش ۱۶۸ هزار میلیارد ریال خبر داد.
فتح الهی

رشد ۵۰ درصدی تولید “شکر” در شرکت توسعه نیشکر خوزستان

مدیرعامل هلدینگ آینده پویا با بیان اینکه با استفاده از روش‌های مکانیزه و آبیاری قطره‌ای زیر سطحی مصرف آب در تولید شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در پایان سال جاری به صورت خاص با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری سال، رشد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصدی را در تولید شکر پیش‌بینی می‌کنیم که رکورد بی‌سابقه‌ای در مجموعه توسعه نیشکر به شمار می‌رود.

ادامه مطلب »