۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

شپاکسا

تحقق درآمد ۲۴۷ میلیارد تومانی “شپاکسا”

درآمد تجمیعی شرکت پاکسان با رشد ۱۵ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛ به سطح ۲ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومانی رسیده است.