۱ مرداد ۱۴۰۳

آمادگی بورس برای ۵ عرضه اولیه و درج نماد ۲۰ شرکت

معاون پذیرش بورس از آمادگی ۵ شرکت برای عرضه اولیه، طی مراحل درج نماد ۲۰ شرکت و برنامه دو شرکت پروزه برای تامین مالی خبر داد.
عرضه