۱ مرداد ۱۴۰۳

گروه مالی داتام

عرضه اولیه “داتام” در بورس قطعی شد

سهام شانزدهمین شرکت جدید سال با ۱۰ درصد گروه مالی داتام، چهارشنبه هفته آینده با امکان حضور سهامداران عرضه اولیه می شود.
عرضه اولیه، سهام شرکت گروه مالی داتام ، بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام، بازار سهام نیوز