۴ مرداد ۱۴۰۳

عرضه اولیه «نخریس»

عرضه اولیه «نخریس» به روش ترکیبی و طی دو مرحله انجام شد

بازار دوم فرابورس ایران امروز میزبان عرضه اولیه 36میلیون سهم معادل 12 درصد از کل سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان با نماد «نخریس» بود.

“نخریس” امروز به روش ترکیبی عرضه می‌شود

عرضه اولیه تعداد ۳۶۰۰۰۰۰۰ سهم نخریس امروز در بازار فرابورس در دو مرحله انجام می شود.
نخریس‌۱

عرضه اولیه نماد «نخریس‌۱» در فرابورس

سهام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان با نماد «نخریس‌۱» دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ عرضه می‌شود.
عرضه اولیه، سهام، عرضه اولیه، نماد، نخریس‌۱، فرابورس،، بازار سهام، بازار سهام نیوز