۲۹ فروردین ۱۴۰۳

عرضه‌های اولیه

عرضه اولیه ۱۰شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲

مدیرعامل فرابورس گفت: تا پایان امسال حدود ۱۰ شرکت از صنایع مختلف در صورت ارائه گزارش‌های ارزش‌گذاری معقول و همچنین افشای کامل اطلاعات در کدال در فرابورس عرضه اولیه خواهند شد.
عرضه اولیه، سهام، شرکت، بازار سهام، بازار سهام نیوز