۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

فرش ایرانیان

عرضه صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو از طریق فرابورس

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ ١٤٠٢/٨/٧ در نماد "پرشیا۰۶" به مدت سه روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.
صکوک مرابحه، شرکت پرشیا خودرو، فرابورس، بازار سهام، بازار سهام نیوز