۴ مرداد ۱۴۰۳

صکوک مرابحه

۳ صکوک مرابحه به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود

برنامه عرضه عمومی ۳ صکوک مرابحه به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.
صکوک مرابحه، بورس، فرابورس، عرضه، بازار سهام، بازار سهام نیوز