۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صکوک مرابحه

۳ صکوک مرابحه به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد تومان عرضه می‌شود

برنامه عرضه عمومی ۳ صکوک مرابحه به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد تومان اعلام شد.