۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری

۱۱۸ شرکت زیان‌ده امسال سودده شدند

مروری بر صورت‌های مالی ۱۰۰۰ شرکت عمومی و دولتی نشان می‌دهد؛ ۱۱۸ شرکت زیان‌ده سال گذشته اکنون سوده شده‌اند.