۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق طلای کهربا

اضافه شدن قرارداد‌های آتی به صندوق طلای کهربا

واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا آتی‌دار شدند تا سرمایه‌گذاران این صندوق بتوانند علاوه‌بر استفاده از قرارداد‌های اختیار معامله، قرارداد‌های آتی موجود بر روی واحد‌های این صندوق را نیز معامله کنند.
صندوق طلای کهربا، قرارداد‌های آتی، ابزار‌های مالی، کاریزما ایبیگو، بازار سهام، بازار سهام نیوز