۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازدهی موثر سالانه ۱/۲۸درصد صندوق درآمد ثابت “صایند”

معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر صندوق در شرایط خوبی قرار دارد و سود مستمر، پیش بینی پذیر، با کیفیت و بدون نوسانی صندوق "صایند" با تکیه بر ذخایر فعلی بوجود آمده و تصمیمات مدیریت صندوق برپایه تداوم این وضعیت در آینده اتخاذ می‌شود.