۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سهامی انار

افزایش ارزش معاملات “صندوق سهامی انار”

صندوق سهامی انار طی دو سال اخیر با بازدهی ۸۹.۵ درصدی، عملکردی خوبی از خود نشان داده است. با این‌حال، افزایش ارزش معاملات طی مدت اخیر مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است.