۴ مرداد ۱۴۰۳

بازدهی موثر سالانه ۱/۲۸درصد صندوق درآمد ثابت “صایند”

معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر صندوق در شرایط خوبی قرار دارد و سود مستمر، پیش بینی پذیر، با کیفیت و بدون نوسانی صندوق "صایند" با تکیه بر ذخایر فعلی بوجود آمده و تصمیمات مدیریت صندوق برپایه تداوم این وضعیت در آینده اتخاذ می‌شود.
سپند کاریزما

تغییر پارامتر‌های بازارگردانی نماد معاملاتی “صایند”

شرکت فرابورس از تغییر پارامتر‌های بازارگردانی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن خبر داد.
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن، بازارگردانی، نماد معاملاتی، صایند، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صندوق "صایند"

بازدهی موثر سالانه ۱/۲۸درصد صندوق درآمد ثابت “صایند”

معاون خدمات مالی کارگزاری بانک آینده گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر صندوق در شرایط خوبی قرار دارد و سود مستمر، پیش بینی پذیر، با کیفیت و بدون نوسانی صندوق “صایند” با تکیه بر ذخایر فعلی بوجود آمده و تصمیمات مدیریت صندوق برپایه تداوم این وضعیت در آینده اتخاذ می‌شود.

ادامه مطلب »