۲۹ فروردین ۱۴۰۳

پارامتر‌های بازارگردانی

تغییر در پارامترهای بازارگردانی نماد “اطلس”

شرکت فرابورس از تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید خبر داد.
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید، پارامترهای بازارگردانی، نماد، اطلس، بازار سهام، بازار سهام نیوز