۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی

ارتقاء تنوع سرمایه‌گذاری با صندوق‌های بخشی

توسعه صندوق‌های بخشی یکی از اتفاقات مثبت بازار سرمایه است که به تازگی با راه‌اندازی یک صندوق جدید «ارزش خالص دارایی‌های چندگانه (MULTI NAV)»، تنوع سرمایه‌گذاری برای سهامداران ارتقاء پیدا کرده است.