۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

رشد جهانی

چشم‌انداز رشد اقتصادی از نگاه صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی میان‌مدت تا حدودی ضعیف است.