۴ مرداد ۱۴۰۳

رشد جهانی

چشم‌انداز رشد اقتصادی از نگاه صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی میان‌مدت تا حدودی ضعیف است.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی، بازار سهام، بازار سهام نیوز