۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اتوآگاه

پذیره‌نویسی صندوق “اتوآگاه” آغاز شد

صندوق اتوآگاه، جدیدترین صندوق بخشی خودرویی بازار سرمایه ایران با مدیریت شرکت سبدگردان آگاه است. پذیره‌نویسی این صندوق از امروز، دوشنبه ۲۹ آبان آغاز شده تا اول آذر ادامه دارد.
صندوق اتوآگاه

پذیره‌نویسی صندوق بخشی خودرویی “اتوآگاه” از ۲۹ آبان

صندوق بخشی خودرویی "اتوآگاه»" از فردا دوشنبه، ۲۹ آبان تا یک آذرماه پذیره‌نویسی می‌شود. این دومین صندوق بخشی کارگزاری آگاه محسوب می‌شود که بر صنعت خودرو تمرکز دارد.
صندوق بخشی خودرویی اتوآگاه، پذیره‌نویسی، بازار سهام، بازار سهام نیوز