۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق‌های با درآمد ثابت

استقبال سرمایه‌گذاران از گشایش صندوق بخشی “بهین رو”

با بازگشایی معاملات قرارداد‌های اختیار معامله صندوق سرمایه گذاری بخشی بهین خودرو "بهین رو"، تعداد ۱۷۰۲۱ قرارداد با سررسید اعمال ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ در قیمت‌های ۱۲۰۰۰، ۱۳۰۰۰ و ۱۴۰۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت.
صندوق بخشی بهین رو، سرمایه‌گذاران، قراردادهای اختیار معامله، بازار سهام، بازار سهام نیوز