۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری

ویژگی‌های صندوق‌های مولتی NAV

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق‌بهادار، ترویج سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را یکی از راه‌های ثبات بازار سرمایه ذکر کرد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس، ویژگی‌های صندوق‌های مولتی NAV ، بازار سهام، بازار سهام نیوز