۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق‌های زمین و ساختمان

تقویت مولدسازی به واسطه صندوق‌های املاک و مستغلات

ارگان‌های دولتی و نهادهایی که املاک مازاد دارند به واسطه صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند ضمن مولدسازی دارایی‌های خود، منابع خرد تجمیع شده توسط سرمایه‌گذاران را در حوزه بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه‌گذاران بدون تحمل ریسک ناشی از معاملات مشارکتی در فضای سنتی سرمایه‌گذاری از منافع حاصله بهره‌مند شوند.
صندوق‌های زمین و ساختمان
صندوق‌های زمین و ساختمان

تقویت مولدسازی به واسطه صندوق‌های املاک و مستغلات

ارگان‌های دولتی و نهادهایی که املاک مازاد دارند به واسطه صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند ضمن مولدسازی دارایی‌های خود، منابع خرد تجمیع شده توسط سرمایه‌گذاران را در حوزه بازار مسکن سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه‌گذاران بدون تحمل ریسک ناشی از معاملات مشارکتی در فضای سنتی سرمایه‌گذاری از منافع حاصله بهره‌مند شوند.

ادامه مطلب »