۴ مرداد ۱۴۰۳

صندوق‌های زمین و ساختمان

نقش مهم صندوق‌های زمین و ساختمان در تامین مالی حوزه مسکن

معاون سرمایه‌گذاری تامین سرمایه بانک مسکن گفت: از طریق ابزارهای مالی چون صندوق زمین و ساختمان سرمایه‌های خُرد و نقدینگی سرگردان در سطح جامعه به سمت ساخت مسکن هدایت خواهد شد.
صندوق‌های زمین و ساختمان، تامین مالی، بازار مسکن، بازار سهام، بازار سهام نیوز