۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صرافی‌های تراستی

صرافی‌های تراستی دیگر مزیتی برای دور زدن تحریم ندارند

یک کارشناس اقتصادی گفت: امروز به دلیل بزرگ شدن تعدادی از صرافی‌های تراستی و نقش‌آفرینی تعداد محدودی از آنها، این صرافی‌ها دیگر مزیتی در دور زدن تحریم ندارند اما از قدرت و نفوذ برخوردارند و می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند.
صرافی‌های تراستی، دور زدن تحریم، بازار سهام، بازار سهام نیوز
صرافی‌های تراستی

صرافی‌های تراستی دیگر مزیتی برای دور زدن تحریم ندارند

یک کارشناس اقتصادی گفت: امروز به دلیل بزرگ شدن تعدادی از صرافی‌های تراستی و نقش‌آفرینی تعداد محدودی از آنها، این صرافی‌ها دیگر مزیتی در دور زدن تحریم ندارند اما از قدرت و نفوذ برخوردارند و می‌توانند در سیاستگذاری‌ها اثرگذار باشند.

ادامه مطلب »