۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صرافی‌ها

دستورالعمل تأسیس و فعالیت صرافی‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد.