۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

دستورالعمل جدید

بهره‌مندی صرافی‌ها از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها هم برای اولین بار قادر به استفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شدند.
صرافی، افزایش سرمایه، محل تجدید ارزیابی، بازار سهام، بازار سهام نیوز