۱ مرداد ۱۴۰۳

صادرات

رتبه صادراتی ایران به عمان تا پایان سال ارتقا می‌یابد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و عمان گفت: با پتانسیل این کمیسیون و همکاری تجار عمانی، رتبه صادراتی ایران به عمان را تا پایان سال ارتقا می‌دهیم.
صادرات ایران، عمان،، بازار سهام، بازار سهام نیوز