۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تسهیلات طرح ویژه بهسازی

افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی

بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی به 9 بانک عامل ملت، مسكن، تجارت، ملي، صادرات، سپه، رفاه كارگران، کشاورزی و پست‌بانک به منظور پرداخت تسهیلات جدید طرح بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفری ابلاغ شد.
شورای پول و اعتبار، تسهیلات نوسازی مسکن روستایی، افزایش سقف تسهیلات، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تسهیلات طرح ویژه بهسازی

افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی

بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی به ۹ بانک عامل ملت، مسكن، تجارت، ملي، صادرات، سپه، رفاه كارگران، کشاورزی و پست‌بانک به منظور پرداخت تسهیلات جدید طرح بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری ابلاغ شد.

ادامه مطلب »