۲۹ فروردین ۱۴۰۳

تعاونی‌ها

بهترین شهرهای کشور برای سرمایه‌گذاری ملکی؟

به اعتقاد کارشناسان و فعالان بخش تعاون، بزرگترین برتری تعاونی‌ها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی این است که بستری مطمئن و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری مردم در حوزه مسکن و ملک به شمار می‌روند.
شهرهای ایران، سرمایه‌گذاری ملکی، بهترین شهرهای ایران، سرمایه‌گذاری، بازار سهام، بازار سهام نیوز