۳ مرداد ۱۴۰۳

شمش فولاد

رشد ۱۵ درصدی صادرات شمش فولاد

صادرات شمش فولاد طی ۷ ماهه امسال از نظر حجمی و ارزشی به ترتیب افزایش ۱۵ و ۷ درصدی دارد.