۳ مرداد ۱۴۰۳

شرکت گلوکوزان

تحقق درآمد ۲۲۲ میلیارد تومانی “غگل”

شرکت گلوکوزان در آخرین گزارش عملکرد خود از تحقق درآمد ۲۲۲ میلیارد تومانی خود خبر داده است.