۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شرکت گلوکوزان

افزایش ۹۲ درصدی درآمد تجمیعی “غگل”

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات "غگل" نسبت به مهرماه سال جاری رشد ۳ درصدی داشته است، گفتنی است این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۸۵ درصد، معادل ۱۰۵ میلیارد تومان رشد داشته است.