۴ مرداد ۱۴۰۳

شرکت گلوکوزان

افزایش ۹۲ درصدی درآمد تجمیعی “غگل”

درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات "غگل" نسبت به مهرماه سال جاری رشد ۳ درصدی داشته است، گفتنی است این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از ۸۵ درصد، معادل ۱۰۵ میلیارد تومان رشد داشته است.
شرکت گلوکوزان، دکستروز، غگل، بازار سهام، بازار سهام نیوز