۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

نماد اولین شرکت در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس گشایش یافت

نماد معاملاتی شرکت سوخت سبز زاگرس(شگستر) پس از دوره سفارش گیری و تطابق سفارشات خرید و فروش با کشف قیمت 1600 ریال، بازدهی 8/8 درصدی را عاید سرمایه گذاران کرد.
نماد«شگستر»

آغاز معامله «شگستر» ۱۰ دی‌ماه

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس با نماد معاملاتی«شگستر »، ۱۰ دی ماه به شیوه گشایش معامله می‌شود.
شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، نماد معاملاتی، شگستر، بازار سهام، بازار سهام نیوز