۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شگستر

انعقاد ۲ قرارداد مهم توسط “شگستر”

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس از انعقاد دو قرارداد مهم در سایت زیست پالایشگاه کرمانشاه خبر داد.