۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شرکت گروه مالی داتام

روند رو به رشد سودآوری گروه مالی “داتام”

مدیرعامل شرکت گروه مالی داتام گفت: باید توجه داشته باشیم، پورتفوی سرمایه گذاری گروه مالی داتام پورتفوی فعال و مولدی است. سرمایه گذاری ما در شرکت‌های غیرفعال نیست که درآمدی عاید ما نشود.
شرکت گروه مالی داتام، داتام، بازار سهام، بازار سهام نیوز